TØMMEKALENDER

Se sone oversikt og kalenderen i PDF
kalender

Ruter i Farsund
og Lyngdal

Kommunene er delt inn i ulike soner for henting av husholdningsavfall. Matavfall og restavfall hentes samtidig annenhver uke, se kjøreplan restavfall/matavfall. Papiravfall og plast hentes hver 4 uke, se tømmekalender papir/plast.

Vi har for tiden store problemer med appen «Min renovasjon» og tømmevarslene er både mangelfulle og feilaktige. Det jobbes med feilretting og abonnentene må inntil videre bruke tømmekalenderen på nettsiden for å få korrekt tømmeinformasjon.

Om oss

Happy siblings in green with thumbs up on a sunny day

Renovasjonstilbudet i Farsund og Lyngdal

Ansvaret for renovasjonsordningen for Farsund og Lyngdal kommune ivaretas av RFL.
Renovasjonsordningene er regulert av forskrifter om renovasjon.

Sortere.no-logo

Hva vil du kildesortere?

For mer informasjon om renovasjonstilbudet

sortere.no finner du informasjon om avfallshåndtering og sortering av avfall for husholdninger og bedrifter. Du kan enklet søke opp informasjon om hvordan ulike typer avfall sorteres, samt kunnskap om gjenvinning og miljønytte.

dunk-for-restavfall

Større dunk for restavfall

Større dunk for restavfall når bleiebarn 0 – 3 år

Du som har hovedomsorgen for barn i alderen 0 – 3 år, og har folkeregistrert adresse i en av våre 2 kommuner samt gyldig bolig renovasjon, kan få en større beholder til restavfall enn det som er vanlig hvis du ønsker dette. Du vil da få en 240 l beholder. 

Få varsel dagen før ditt avfall hentes.