Starter året med å dele ut glass- og metall beholdere

Glass og Metall

RFL AS starter i 2021 opp med innsamling av glass og metallemballasje og vil dele ut beholdere til alle med registrert  boligrenovasjon.

Vi håper å være ferdig med utplassering av beholdere i løpet av 1. halvår 2021. Henting vil foregå i henhold til gjeldende tømmekalender, når du har mottatt beholderen.

Når du har mottatt beholderen skal den benyttes til kun GLASS OG METALL EMBALLASJE se vår sorteringsveileder slik at du bare kaster det som skal kastes i beholderen.