Alle betalte serviceabonnement avvikles fra og med 1/1-2021

Søppelbotte

Med bakgrunn i foretatt risikovurdering for våre renovatører og nytt gebyr-regulativ, vil alle betalte service-abonnement bli avsluttet.

Abonnenter som har serviceabonnement på grunn av helseutfordringer vil beholde tjenesten.

I følge gjeldende forskrift skal beholderen være plassert på plant underlag og kan stå inntil 5 meter fra veien på tømmedagen i henhold til etablert tømmekalender. Renovatøren skal kunne trille enheten frem til renovasjonsbilen uten å måtte løfte eller bære beholderen. Renovatøren skal ha fri og ulåst tilgang til enheten uten å måtte åpne dører, porter eller grinder. Dersom enheten er sikret mot vind, skal renovatøren enkelt kunne få løs beholderen. Abonnenten er ansvarlig for å brøyte ved behov slik at renovatøren enkelt kan trille enheten frem til renovasjonsbilen.