Hyttecontainer ved Skolandsvannet

Garbage man presenting something

Etter en periode med økende problemer med forsøpling i området, har vi i samråd med stedets grunneiere besluttet å fjerne dette renovasjonspunktet.

For oversikt over våre ulike renovasjonspunkter, se www.sortere.no