Ny avtale om tømming av septiktanker

SJT logo

Renovasjonsselskapet for Farsund og Lyngdal (RFL) har i dag inngått avtale om utførelse av slamtjenester/tømming av septiktanker med mer med SJT Miljø AS etter gjennomført anbudskonkurranse i kommunene Farsund og Lyngdal. SJT overtar hele oppdraget fra og med i dag.

For ordinære henvendelser i arbeidstiden kan RFL kontaktes på tlf. 38 39 07 56 eller på post@rfl.as

SJT’s vakttelefon for hastehenvendelser på kveldstid og i helgene er tlf. 957 01 248.

RFL ser frem til et godt samarbeid med vår nye slamrenovatør og ønsker samtidig å takke B. Hansen Renovasjon AS for godt utført arbeid gjennom mange år.

Skjolnes den 17.09.2019