Hopp til innhold

OM OSS

Renovasjonsselskapet for Farsund og Lyngdal (RFL)

RFL er kommunenes selskap for å ivareta kommunenes ansvar for renovasjonstjenestene.

Mottaksanlegg for avfall er lokalisert på Skjolnes i Farsund og Skrumoen i Lyngdal.
Anlegget i Lyngdal driftes av Gjenvinning Sør-Vest AS.

Det er 2 betjente miljøstasjoner i kommunene våre.

Både Farsund og Lyngdal har anlegg for mottak av husholdsningsavfall og næringsavfall. I tillegg finner du flere returpunkter for retur av glass- og metallemballasje (link).

Beholdere for levering av glass- og metallemballasje er satt ut flere sentrale steder og Fretex har returpunkter for tekstiler i området.

Husk gratis levering:
Alle bensinstasjoner o.l. tar imot bildekk, olje, bilbatterier og annet farlig avfall fra produkter de selger. Elektroforretninger er mottak for elektrisk avfall fra de typer produkter de selger. Dagligvarebutikker tar imot farlig avfall og elektrisk avfall fra de typer produkter de selger.

Avfallsanlegg Farsund Skjolnes

Skjolnes avfallsplass, Farsund

Post- og besøksadresse:
Skjolnesveien 90, 4550 FARSUND

Vår kartposisjon – koordinater Skjolnes: 
58 grader 04,69 minutter Nord, 6 grader 48,61 minutter Øst

For mer kontaktinformasjon, klikk her.

Avfallsanlegget – miljøstasjonen – på Skjolnes driftes av RFL. Avfall fra private husholdninger, herunder hytter og fritidseiendommer, leveres til anlegget for videre behandling. Kundene må selve sortere alt avfallet som leveres. Farlig avfall, kjemikalier og væske må merkes før levering, slik at vi kan levere dette videre til riktig og sikker behandling.

Avfallsmottak Lyngdal Skrumoen

Skrumoen avfallsmottak, Lyngdal

Post- og besøksadresse:
Skrumoen | 4580 LYNGDAL

Vår kartposisjon – koordinater Skrumoen: 
58 grader 09,71 minutter Nord, 7 grader 05,71 minutter Øst

For mer kontaktinformasjon, klikk her.

Avfallsmottaket- miljøstasjonen – på Skrumoen driftes av Gjenvinning Sør-Vest AS på vegne av RFL.
Avfall fra private husholdninger, herunder hytter og fritidseiendommer, leveres til anlegget for videre behandling. Kundene må selve sortere alt avfallet som leveres.

Gjenvinning Sør-Vest er regionalt mottak og sorteringsanlegg for næringsavfall.