Personvernerklæring

Renovasjonsselskapet for Farsund og Lyngdal (RFL) er opptatt av å beskytte dine individuelle rettigheter og personopplysninger.
EUs nye personvernreform, General Data Protection Regulation (GDPR) er til for å sikre din datasikkerhet på tvers av Europeiske landegrenser i EU- og EØS-land som en del av den norske personopplysningsloven. Og i denne erklæringen finner du informasjon om hvordan vi jobber for å overholde med personvern.

Renovasjonsselskapet for Farsund og Lyngdal (RFL) sin personvernerklæring

I denne erklæringen beskriver vi hvordan vi samler inn, bruker, lagrer og deler personopplysninger.

Dette gjelder for deg som kunde, potensiell kunde, medlem i Princess Venneklubb, andre relevante parter, samt reelle rettighetshavere, autoriserte representanter, som representant for bedriftskunde og tilknyttede parter.

Denne erklæringen omfatter følgende:

 1. Behandlingsansvarlig
 2. Hvilke personopplysninger vi samler inn
 3. Behandling og bruk av personopplysninger
 4. Utlevering av personopplysninger
 5. Beskyttelse av personopplysninger
 6. Personvernrettigheter
 7. Informasjonskapsler (cookies)
 8. Lagring av personopplysninger
 9. Endring av personvernerklæringen og policy for informasjonskapsler
 10. Kontaktpunktet i forhold til denne erklæring og personvern generelt

1. Behandlingsansvarlig

Behandlingsansvarlig er Renovasjonsselskapet for Farsund og Lyngdal (RFL) AS i Norge, org.nr 987517999

2. Hvilke personopplysninger vi samler inn

Kategorisering av personopplysningene vi samler inn:

 • Identifikasjonsinformasjon: Fødselsdato, personnummer og navn.
 • Kontaktinformasjon: Telefon- /mobilnummer epost og postadresse
 • Medlemsinformasjon: Varekjøp, transaksjonshistorikk, medlemspoeng
 • Finansiell informasjon: Betaling- transaksjonsdata og kreditthistorikk.
 • Lovpålagte opplysninger: bokføring, hvitvasking mm
Opplysninger samles inn primært fra deg, f.eks ved at du melder deg på våre nyhetsbrev, blir medlem, eller data samles inn i forbindelse med at du handler i våre butikker eller på nett, bruker våre tjenester, har deltatt i konkurranser og/eller spørreundersøkelser.

 

Andre opplysninger vi kan samle inn som kan gjelde deg direkte eller fra tredjepart:
 • Renovasjonsselskapet for Farsund og Lyngdal (RFL) samler også inn annen informasjon som du gir oss, for eksempel tilbakemeldinger eller forespørsler i butikker eller digitale kanaler o.l.
 • Registre som føres av offentlige myndigheter, f.eks Folkeregisteret, firmaregistre o.l.
 • Registre som føres av kredittopplysningsbyråer og andre kommersielle informasjonstjenester
 • Andre selskaper som vi samarbeider med.

3. Behandling og bruk av personopplysninger

Vi bruker dine personopplysninger til bl.a. å levere varer, tjenester og oppfylle de avtaler vi gjør med deg, samt å gi deg tilbud og utvikle gode brukeropplevelser. Videre brukes personopplysning i generell behandling og administrasjon av ditt kundeforhold hos oss, samt ev. medlemsfordeler du måtte ha opparbeidet deg i vår venneklubb. Vi kan også behandle personopplysninger for å oppfylle våre forpliktelser i henhold til lover- og forskrifter.

Eksempel på hva loven pålegger oss å bruke opplysningene til:

 • Kunnskap om deg som kunde
 • Bokføringskrav
 • Krav og forpliktelser knyttet til betalingstjenester
 • Forebygging og avdekking av straffbare handlinger
Berettiget interesse til å bruke opplysninger ifb. markedsaktiviteter og utvikling:
 • Personopplysninger kan også brukes ifb markedsføring, samt produkt- og forretningsutvikling. Formålet er å kunne utvikle virksomheten, produkter, varer, tjenester og kundeopplevelser, og gi deg som kunde tilbud og gode kundeopplevelser

Samtykke

 • Ved ditt samtykke vil vi kunne behandle personopplysningene innenfor det formål du har samtykket til. Dette kan f.eks være å sende deg informasjon om medlemskap, tilbud, samt hvilken måter du ønsker vi kontakter deg på, f.eks sms eller mail. Du kan når som helst trekke tilbake et samtykke det gjør du vet å sende email til [email protected]

4. Utlevering av personopplysninger

Eksempel på til hvem vi kan utlevere dine personopplysninger til:

 • Myndigheter
 • Foretak i Renovasjonsselskapet for Farsund og Lyngdal (RFL) AS
 • Leverandører
 • Betalingstjenesteleverandører og forretningspartnere

Utlevering av slike opplysninger skjer ikke uten at det foreligger nødvendige avtaler om videre taushetsplikt.

Hvordan Renovasjonsselskapet for Farsund og Lyngdal (RFL) AS håndterer dine personopplysninger ovenfor tredjepart:
 • For å forvalte kundeforholdet og medlemskapet utleverer vi opplysninger om deg kun når det er nødvendig. Eksempler på områder hvor dette er nødvendig: Identifisering av deg
 • Oppfyllelse av våre avtaler og forpliktelser
Opplysninger blir videreformidlet med ditt samtykke eller om det er tillatt i henhold til lov, internt i Renovasjonsselskapet for Farsund og Lyngdal (RFL) AS til eksterne samarbeidspartnere og andre virksomheter som selger produkter for oss eller sammen med oss. For å kunne levere varer og tjenester kan vi også videreformidle opplysninger til andre servicefunksjoner i og utenfor Renovasjonsselskapet for Farsund og Lyngdal (RFL) AS.
Vi har også avtaler med utvalgte leverandører som inkl. behandling av personopplysninger på vegne av oss, f.eks leverandører av IT-utvikling, drift og support.
Utlevering av personopplysninger til land utenfor EU/EØS
 • Om vi overfører personopplysninger land utenfor EØS-området, så følges vilkårene EU-kommisjonen har besluttet, bl.a. at det foreligger et tilstrekkelig beskyttelsesnivå i det aktuelle landet osv. (i slike tilfeller brukes EUs standardklausuler som er godkjent av EU-kommisjonen.

5. Beskyttelse av personopplysninger

Behandling av personopplysninger står sentralt i vår virksomhet, og skal behandles på en trygg og sikker måte. Vi bruker tekniske og administrative rutiner og sikkerhetstiltak for å sikre og beskytte opplysningene vi lagrer og bruker.

6. Personvernrettigheter

Du kan når som helst be om følgende:

 • Innsyn i dine personopplysninger med mindre lover eller andre forhold skulle tilsi noe annet
 • Rette feilaktige eller manglende informasjon, så sant det ikke ligger andre begrensninger i lovverk e.l.
 • Sletting av dine personopplysninger, f.eks om du trekker tilbake samtykket, eller av annen berettiget grunn ikke lenger vil tillate at vi behandler dine personopplysninger
 • Dataportabilitet, du har rett til å motta personlige opplysninger i et format som er maskinlesbart. Opplysningene kan også overføres til en annen behandlingsansvarlig, eksempel på behandlingsansvarlig kan være annen virksomhet som kunde ønsker at skal få opplysningene

7. Informasjonskapsler (cookies)

Vi samler inn, behandler og analyserer data fra og om bruk av våre nettsider. Trafikkdata er data knyttet til besøkende på nettsiden og data behandlet der. Informasjonskapsler og lignende teknologier Informasjonskapsler og liknende teknologi brukes til å forbedre våre produkter og tjenester til deg, samt forbedre sikkerhet og brukeropplevelse ved bruk av våre nettsider

Du kan endre innstillinger i nettleseren så denne vil avvise informasjonskapsler. Dette vil kunne medføre at enkelte funksjoner og områder på nettstedet vil ha noen begrensninger.

8. Lagring av personopplysninger

Dine personopplysninger beholdes så lenge de trengs for de formålene som opplysningene dine ble samlet inn og behandlet for, eller for å kunne oppfylle de avtaler vi har med deg, eller så lenge det kreves i henhold til lover og forskrifter.

Eksempel på lagringstid:

 • Bokføringslover 10 år
 • Betalingstjenester 5 år

9. Endring av personvernerklæringen og policy for informasjonskapsler

Det vil skje endringer av denne personvernerklæring fra tid til annen. Vi vil aldri innskrenke dine rettigheter i henhold til gjeldende personvernlover. Kommer det vesentlige endringer vil vi gi tydelig beskjed når vi er pålagt å gjøre det etter gjeldende lov.

10. Kontaktpunktet i forhold til denne erklæring og personvern generelt

Spørsmål ang personvern kan rettes til Renovasjonsselskapet for Farsund og Lyngdal (RFL), ved [email protected]
Du kan også kontakte datatilsynsmyndighetene om du har innsigelser eller klage på hvordan vi forvalter dine personopplysninger.