Registreringsskjema for avløps- og drikkevanns- anlegg

Fyll ut skjemaet under og en mail vil sende til RFL AS.

Fritidseiendommer med septiktank vil også inkluderes i rutinemessig tømming av septiktanker. Tømmeintervall hvert 4. år.


Helårsbolig med septiktank, tømmeintervall hvert 2. år. Tette tanker og minirenseanlegg tømmes etter behov i henhold til avtale.

Septiktømming er lovpålagt, jfr. Gjeldene forskrift.

Registrering av private vannkilder benyttet av 2 eller flere er lovpålagt, jfr. Gjeldende forskrift.


RFL AS sine rettningslinjer om lagring av data.