Registreringsskjema for avløpsanlegg og drikkevanns anlegg

Autonomous heating system line icon, vector illustration. Autonomous heating system linear concept sign.

Fyll ut skjemaet under og en mail vil sende til RFL AS.

Fritidseiendommer med septiktank vil også inkluderes i rutinemessig tømming av septiktanker. Tømmeintervall hvert 4. år.


Helårsbolig med septiktank, tømmeintervall hvert 2. år. Tette tanker og minirenseanlegg tømmes etter behov i henhold til avtale.

Septiktømming er lovpålagt, jfr. Gjeldene forskrift.

Registrering av private vannkilder benyttet av 2 eller flere er lovpålagt, jfr. Gjeldende forskrift.


RFL AS sine rettningslinjer om lagring av data.