Utdeling av beholder til glass og metallemballasje

dreamstime_m_108415929

Utdeling av beholder til glass og metallemballasje er beklageligvis sterkt forsinket, dette skyldes problemer hos leverandør pga. Covid pandemien og produksjonsproblemer.

Alle abonnenter skal få beholdere så fort som mulig. Frem til du har mottatt beholderen må du benytte utsatte felles beholdere.

I Lyngdal er det blant annet utplassert beholdere ved Walter’s bakeri, Handelsparken v/Kiwi, nedgravd anlegg på Årnesveien og på Grøvan.

I Farsund er det blant annet utplassert beholdere ved Amfi Farsund, Kiwi Listerveien, Vanse sentrum og nedgravd anlegg i Borshavn.

Innsamling av glass og metallemballasje starter når du har fått beholderen til dette, vi henter ikke glass og metallemballasje som er satt ut i andre beholdere selv om det står i tømmekalenderen at det skal tømmes på din rute.

Når du har mottatt beholderen og det skal tømmes på din rute er det viktig at du setter frem beholderen. Beholderne må stå synlig, lett tilgjengelig uten hindring av trapper / avsatser o.l. maksimalt 5 meter fra veien.

Husk også at det kun er glass og metallemballasje som skal kastes i beholderen, Ikke stekepanner, lamper, lyspærer, porselen, drikkeglass og bildeler. Se sorteringsveilederen i appen min renovasjon eller på www.sortere.no

Med vennlig hilsen Renovasjonsselskapet for Farsund og Lyngdal AS. Web: www.rfl.as epost: post@rfl.as Tlf.: 383 90 756

FÅ KONTROLL PÅ SØPLA

Denne appen gir deg tømmekalender rett i lommen
min-renovasjons-app

Min Renovasjon
appen

I appen kan søke opp din adresse og få vite når ditt renovasjonsselskap/din kommune kommer og tømmer avfall. Du får vite hvilken type avfall som hentes på hvilke dager, og du kan sette varsler på mobilen din for å få beskjed når det er på tide å sette frem dunken.