Ofte stilte spørsmål

Det er utplassert containere for mottak av ordinært avfall fra hytter og fritidsboliger rundt omkring i hele renovasjonsområdet. Disse er kun til bruk for hytteabonnenter.

Alle bensinstasjoner o.l. tar imot bildekk, olje, bilbatterier og annet farlig avfall fra produkter de selger. Elektroforretninger er mottak for elektrisk avfall fra de typer produkter de selger. Dagligvarebutikker tar imot farlig avfall og elektrisk avfall fra de typer produkter de selger.

Se mer på: sortere.no

Du som har hovedomsorgen for barn i alderen 0 – 3 år, og har folkeregistrert adresse i en av våre 2 kommuner samt gyldig bolig renovasjon, kan få en større beholder til restavfall enn det som er vanlig hvis du ønsker dette.
Du vil da få en 240 l beholder.
Det du må gjøre er å registrere deg med gr.nr – br.nr – kommune, navn på foreldre, navn på barn (barna) og fødselsdato på barna.

Bestill her.
Dette er en gratis service som Renovasjonsselskapet tilbyr.

LAST NED APP Å FÅ ALL INFO RETT I LOMMEN