Slamtømming

Alle registrerte slamanlegg i Farsund og Lyngdal kommune tømmes på oppsatte ruter, dette gjelder bolighus og fritidsboliger med slamavskillere og tette tanker.

Ikke registrerte anlegg og tømming som følge av mer bruk eller feil bestilles på dagtid 08.00 – 14.00 fra RFL AS på telefon 38 39 07 56, tømme bestilling sendes da slamtømmer fortløpende og vil normalt sett bli utført i løpet av en uke.

Tømming av utedoer/snurredasser og lignede bestilles også fra RFL AS.

Akutt / Krise tømminger som må gjøres utenfor normal arbeidstid inkl. helg og høytidsdager bestilles fra SJT-Miljø AS vakt telefon 95 70 12 48