Tømmesoner 2024

Ruter Farsund

101 Borhaug, Tjørve.

102 Brynetoppen, Bryneheia, Vatnelia, Høyland, Abraham Bergesvei, Nordre vei fra krysset, Søndre vei t.o.m. Bilandsfeltet, Vatnevn, Industrivn, Vatneterrasse

106 Mosvold/Øygarden, Mosvold - Mosvold Terrasse, Haugbakk, Lilletjern, Hauglia, Kaneheia.

107 Sentrum syd for Kirkegt, Gabriel Lunds gt, Varbakk gt, Danefjell, Livdekrona, Kjørestad, Gåsholmen, Engøy, Sundsodden, Skippervn.

110 Sundevn fra Furuholtet, Granli, Fossjordet, Løkkevn, Klinkeleet, Markvn. til bom, Nordsiden av Kirkegt., Brogt., Listervn. til rundkjøringen.

201 Vest for Orekrysset, Råstad, Lang- åker, Stave, Vere, Nordbygda, Meberg, Frøyland, Elledalen t.o.m. Heskestad, Rudjordsdalen til Nordbygda.

202 Omlandsvn, Lunderhaug, Museumsvn, Gullsmed- bakkvn. til Kotland / Vetland, Maberg, Brastad, Orevn. t.o.m. Vanse Mølle, Høygård, Helvik, Frestad, Straumen, Lindland, Øyvoldsbrua til Kjørrefjordkrysset.

206 Fra Vanse Rutebilst. og vest - over Olav Selvaagsvei, Holmenvn, Skeime, Dyngvoll, Nesheim, Hassel.

207 Mindefeltet, Vatne fra Monter, Rødland, Hananger, Kviljo, Grimsby, Kjørrefjord, Øyvoll m/Bjørnestad, Buland, Ø Hauge, Torp, Lunde, Loshamn, Fjellestad, Åsen.

210 Farøy, Spindsodden, Havik, Bekkevik, Birkenes, Vik, Dåreid, Bjørnestad, Grobo, langs Rv 43 til milekrossen/kommunegrensen.

406 Gullsmedbakkveien fra og med (Liten B) Åmdal, Elle, Gjervoldstad, Åpta, langs Rv465, Sande Hoveland, Fulland.

Ruter Lyngdal/ Farsund

105 Rv43 fra milekrossen/- kommunegrensen - Djupvik - Våge, Kollevoll - Aunevik - Rudjord - Bruseland - Svenevik - Helle - Bjørnevåg - Lyngsvåg - Skarstein - Tranevåg

208 Langs E39, Handeland, Tjoms- land, Drageland, Dragedal, Fidje, Rv558 til Skrelia, Hindersland, Rv653-465 på Åpta.

Ruter Lyngdal

103 Øydna - Hobden - Årnes - Grønn- dokktunet - Stadionvn - Alleen til Skolegt. - Prost Birkelandsgt.- Bøkvn, Bjørkevn, Steinbergvn, Å-gate, Furuvn, Seljevn, Hasselvn, Gustava Kiellandsvei, Fjellmanvn.

104 Oftebro - Bergsaker - Kirkevn - Berge - Lunden - Alleen - Agnefestvn. til Stasjonsgt.

108 Agnefestvn. fra Rosfjordvn. til Stasjonsgt. - Hamran - Myrbakken - Rundebakken - Naveråsen.

109 Høyland - Romsåslia - Romsåskroken - Romskogen.

203 Fleseland, Jåsund, Hagestad, Austad, Skomrak, Belland, Lundegard, Revøy, Korshamn.

204 Møskeland, Bringsjord, Presthølvn, Hagekleiva, Herdalen, Flaten, Lene, Oppsalsbygda langs Rv544 til Marklandskleiva, Kinnungsland, Eiersland Rv553 til Bergsaker, Gaukåsen, Akersmyr.

205 Rv43 fra Stranda til krysset Torggt. i Lyngdal, Kvavik, Åveslandsvn, Rosfjordtunet, Rosfjordvn. syd, Agnefest.

209 Skrumoen til Kvås, Birkeland over til Kvinesdal og Hægebostad grense.

409 Bringsjordneset, Berge terrasse og Batterivn. Nord 17, 22 og 24.

301 Start Selandsdalsveien, Ågedal, Sveindal, ytre Sveindal, Flottorp og Brandsdal til Byremo bensinstasjon.

302 Start Naglestadveien til Byremo Jokerbutikken, Hårtveit boligfelt og Valland til Audnedal stasjon samt Øydneskleiv.

303 Start Helle boligfelt, langs hovedvei til Furumoen boligfelt og Gamle Nepstadvei.

304 Konsmoheiveien opp til Høyland, kommunegrensen Lyngbakken Viblemo, Birkeland, Brastadveien, Listad, Brastad, Nepstad og Åbestad / Gislefoss.

Tømmekalender 2024

Avfallstyper