Hva er nytt

Miljøstasjonen på Skrumoen er stengt i uke 12 – 13.

På grunn av corona viruset holdes miljøstasjonen på Skrumoen er stengt i uke 12 – 13. Videre åpningstider / stenginger vil bli bekjentgjort på vår og kommunens hjemmeside.

Skjolnes avfallsplass er stengt uke 12 og 13

På grunn av corona viruset holdes miljøstasjonen på Skjolnes stengt uke 12 og 13 for levering av privat avfall. Mottak av næringsavfall vil gå som normalt. Videre åpningstider / stenginger vil bli bekjentgjort på vår og kommunens hjemmeside.

Nye åpningstider for Bladdalen miljøstasjon

Åpningstidene for levering av avfall på Bladdalen miljøstasjon endres til torsdager i oddetallsuker. Bladdalen gjenvinningsstasjon, sør for Byremo Åpningstider for privat levering av avfall på Bladdalen: Torsdager i oddetallsuker fra kl. 14:00 til 18:00 (til kl. 19 perioden april-september). Har du spørsmål om ditt abonnement eller vil melde avvik på avfallshentingen, benytter du enklest appen…

Ny avtale om tømming av septiktanker

Renovasjonsselskapet for Farsund og Lyngdal (RFL) har i dag inngått avtale om utførelse av slamtjenester/tømming av septiktanker med mer med SJT Miljø AS etter gjennomført anbudskonkurranse i kommunene Farsund og Lyngdal. SJT overtar hele oppdraget fra og med i dag. For ordinære henvendelser i arbeidstiden kan RFL kontaktes på tlf. 38 39 07 56 eller…

Plastsekker til restavfall i Farsund og Lyngdal

RFL har ennå ikke innført krav til gjennomsiktige sekker ved levering av restavfall. Et slikt krav kommer i løpet av 2020 og vi anbefaler alle som kjøper inn avfallssekker å velge gjennomsiktige sekker allerede nå. Grunnen til at kravet kommer, er at en del miljøfarlig avfall som ikke skal i restavfallet «blir med på lasset»…

Hyttecontainer ved Skolandsvannet

Etter en periode med økende problemer med forsøpling i området, har vi i samråd med stedets grunneiere besluttet å fjerne dette renovasjonspunktet. For oversikt over våre ulike renovasjonspunkter, se www.sortere.no